ارائه برنامه ، مشاوره تمرینی و اموزش اصولی پرورش اندام و فیتنس

COMPANY PRODUCT DOSAGE
CONTRY
SELL


GEN X GHRP-6 1×5 mg
USA
145000

GHRP-2 1×5 mg


145000

IPAMORELIN 1×2 mg


145000

HEXARELIN 1×2 mg


145000

CJC 1295 WITH OUT 1×2 mg


145000

SERMORELIN 1×2 mg


145000

HGH FRAGMENT 1×5 mg


190000

IGF-1 LR3 1×1000 mcg


520000

IGF-1 DES 1×2000 mcg


600000

IGF-2 1×1000 mcg


600000JDY GHRP-6 10×5mg
CAMBODIA
755000

IPAMORELIN 10×2mg


880000

HEXARELIN 10×2mg


900000

CJC 1295  10×2mg


950000

SERMORELIN 10×2mg


1000000

IGF-1 LR3 10×100mcg


670000

MELANOTAN 2 10×5mg


850000TM GHRP-6 5*5mg
HONG KONG
510000

IPAMORELIN 5×2mg


510000

HEXARELIN 5×2mg


510000

CJC 1295   5×2mg


510000

IGF-1 LR3 5×200mcg


540000UNIQUE LAB GHRP-6 10*5mg
HONG KONG
770000-830000

IPAMORELIN 10×2mg


770000-830001

HEXARELIN 10×2mg


770000-830002

CJC 1295  10×2mg


770000-830003

IGF-1 LR3 10×100mcg


740000

HGH FRAGMENT740000ANABOL CODE MIX CODE 2*4mg
USA
270000

SERMORELIN 2*2mg


260000

HEXAMORELIN 2*5mg


360000

IGF-1 2*600mcg


600000PURCHASE PEPTID GHRP-6 10×5mg
USA
870000

HEXARELIN 10×2mg


920000

CJC 1295 DAC 10×2mg


910000

IGF-1 LR3 1×1000mcg


780000

HGH FRAGMENT 10×2mg


660000MEDITECH GHRP-6 10×5mg


1100000

IGF-1 LR3 10×100mcg


1090000

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ساعت 9:9  توسط آیدین بابایی | 

WINSTROL DESMA/SPAIN 50mg/ml 13500
WINSTROL BODY CARE/ITALY 50mg/ml 10500
WINSTROL HORMOCAN/CANADA 50mg/ml-20ml 170000
WINSTROL TIGER/CHINA 50mg/ml-20ml 115000
WINSTROL TIGER/CHINA 50mg/ml-15ml 100000
WINSTROL ALPHA PHARMA/INDIA 50mg/ml 15000
WINSTROL LSP/TILAND 5mg/250 عدد 85000
WINSTROL PASPORTI(SP)/BULGARIA 5mg/100 عدد 120000
WINSTROL MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 16500
WINSTROL TH/TURKEY 50mg/ml 6000
WINSTROL ALPHA TECH PHARMACUTICAL/BULGARIA 5mg/100عدد 55000
WINSTROL BRITISH DRAGON/THILAND 50mg/ml-10ml 140000
       
TESTESTRON-SUSPANSION صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA  50mg/ml 18000
TESTESTRON ALPHA PHARMA/INDIA 100mg/ml 14800
       
TESTESTRON-PROPIONAT ROOS 50mg/ml 80000
TESTESTRON-PROPIONAT THILAND 25mg/ml 4000
TESTOLIK TP LAB/THILAND 100mg/ml 15200
TESTEX Q PHARMA/SPAIN 25mg/ml 9000
TESTESTRON-PROPIONAT BALKAN PHARMA/MOLDAVI 100mg/ml 16500
       
TESTESTRON-CYPIONAT LA PHARMA   13800
TESTESTRON-CYPIONAT ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/ml 12900
       
TESTESTRON-ENANTAT صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA  250mg/ml 18000
       
SUSTANON ROOS 250mg/ml 9000
SUSTANON KERACHI/PAKISTAN 250mg/ml 9500
SUSTANON THILAND 2ml 11000
SUSTANON RTC PHARMA/THILAND 1ml 14500
SUSTANON ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/ml 15000
SUSTANON GERMANY 1ml 11500
SUSTANON MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 250mg/2ml 14300
SUSTANON(ANABOLIC MAX) PHOENIX/ARGENTINA 300mg/1ml-20ml 114000
SUSTANON(TESTOSTERONE B250) BIOGENLAB 250mg/1ml-10ml 57000
SUSTANON BALKAN PHARMA/MOLDAVI 250mg/ml 19500
       
PRIMOBOLAN LA PHARMA 100mg/ml 13800
PRIMOBOLAN GERMANY   14500
PRIMOBOLAN TST PHARMA/TILAND   12600
PRIMOBOLAN ROOS   10000
PRIMOBOLAN BAYER/GERMANY 100mg/ml 20000
PRIMOBOLAN ALPHA PHARMA/INDIA   22300
       
PARABOLAN RTC PHARMA/THILAND 1ml 17000
PARABOLAN ALPHA PHARMA/INDIA 76/5mg/    1/5ml 26000
PARABOLAN GERMANY 1ml 13800
       
MASTERON TST PHARMA/THILAND   13500
MASTERON ROOS   10500
MASTERON PHOENIX/ARGENTINA 100mg/1ml-20ml 144000
       
TREN BOLON LA PHARMA 100mg/ml 13800
TREN BOLON TST PHARMA/THILAND   13500
TREN BOLON صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA  100mg/ml 33000
TREN BOLON GENERIC PHARMA 100mg/ml 39000
       
BOLDENON TIGER/CHINA 200mg/ml-10ml 85000
BOLDENON TST PHARMA/THILAND   13500
BOLDENON THILAND 2ml 10000
BOLDENON RTC PHARMA/THILAND 1ml 15800
BOLDENON MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 15600
BOLDENON BIOGENLAB 200mg/1ml-10ml 67000
BOLDENON ALPHA PHARMA/INDIA 1ml 14900
       
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) THILAND 2ml 8500
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) RTC PHARMA/THILAND 1ml 10000
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) ALPHA PHARMA/INDIA 1ml 13500
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 12700
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) PHOENIX/ARGENTINA 200mg/1ml-20ml 94000
       
METAN ROOS/سبز 5mg/100عدد 80000
METAN ROOS/سفید 5mg/100عدد 80000
METAN INSOLIN ROOS 5mg/120عدد 90000
METAN LSP/TILAND 5mg/1000عدد 80000
METAN LSP/TILAND 10mg/500عدد 80000
METAN LSP/TILAND 10mg/250عدد 80000
METAN ALPHA PHARMA/INDIA 5mg/100عدد 75000
METAN PASPORTI(SP)/BULGARIA 5mg/100عدد 120000
DIANABOL SB PHARMA/TILAND 20mg/100عدد 80000
DIANABOL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 50mg/60عدد 170000
DIANABOL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 10mg/60عدد 90000
       
CELEN BOTOROL JHOROX/AUSTRALIA 50ml 240000
CELEN BOTOROL SPAIN 50ml 220000
CELEN BOTOROL ALPHA PHARMA/INDIA 40mcg/50عدد 48000
CLENJECT BIOGENLAB 40mcg&5.4mg yohimbine/1ml-20ml 67000
       
ANAPOLON-OXIMETHOLON LSP/TILAND 10mg/100عدد 60000
       
OXANDROLON-BONAVAR TP/TILAND 2/5mg-50 عدد 47000


برچسب‌ها: 09369973159بابایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ساعت 10:11  توسط آیدین بابایی | 
نام محصول تولید کننده وزن قیمت
بروتین وی COMPLEX OLIMP گرم 2200 220000
بروتین وی CLASSIC ON گرم 2270 195000
بروتین وی DIET ON گرم 1960 180000
بروتین وی ULTIMATE گرم 2318 180000
بروتین وی COMBAT MP گرم 1818 195000
بروتین BEEF CARNIVOR MUSCLE MEDS گرم 1816 220000
بروتین وی  MET/RX گرم 2270 180000
بروتین وی  SAN گرم 4000 195000
بروتین MILK&EGG VITAPI توت فرنگی/گرم 1300 75000
بروتین وی  CHAMPION گرم 2270 320000
بروتین وی PURE WHEY CHAMPION گرم 2270 435000
       
بروتین کازیین SCITEC گرم 1000 145000
بروتین کازیین SOUL گرم 2500 220000
       
GAINERATOR OLIMP گرم3200 240000
کربو NOX OLIMP گرم 4000 215000
گینر مس CARNIVOR MUSCLE MEDS گرم 2290 210000
مس LEAN BODY  60%  LABRADA گرم1490 115000
ماسل مس MN گرم2270 175000
مس  BIOTECH گرم 4000 190000
کربو  DYMATIZ گرم 1818 105000
مس گینر MYO JOICE SAN گرم 4000 180000
JOMBO SCITEC 4000گرم 235000
مس  70%   VITAPI توت فرنگی/گرم 1300 75000
گینر  VITAPI موز/گرم 1300 72000
کربو VITAPI برتقال/گرم 1300 52000
گینر CHAMPION گرم 3180 288000
       
CELLTECH MUSCLE TECH گرم3000 270000
CELLTECH MUSCLE TECH گرم 1500 180000
       
کراتین PROLAB گرم 300 60000
کراتین OLIMP عدد 120 79000
کراتین OLIMP گرم 300 77000
کراتین OLIMPچینی گرم 300 42000
کراتین MN گرم 300 65000
کراتین MP گرم 300 60000
کراتین SCITEC گرم 300 67000
کراتین SCITEC عدد 120 78000
کراتین ULTIMATE گرم 300 62000
کراتین HF گرم 300 68000
کراتین BIOTECH گرم 300 69000
QUALINTIN GASPARI گرم 300 66000
کراتین CHAMPION گرم 500 120000
       
گلوتامین PROLAB گرم 300 75000
گلوتامین OLIMP/CHINA گرم 300 68000
گلوتامین OLIMP گرم 300 105000
گلوتامین OLIMP عدد 120 120000
گلوتامین MN گرم 300 60000
گلوتامین MP گرم 300 65000
گلوتامین DYMATIZE گرم 500 70000
گلوتامین MHP گرم 300 50000
گلوتامین GREEN LIFE گرم 300 89000
گلوتامین UNIVERSAL گرم 300 91000
گلوتامین GASPARI گرم 500 75000
گلوتامین CHAMPION گرم 500 162000
گلوتامین MUSCLE MEDS گرم 300 115000
گلوتامین BIOTECH گرم 240 100000
گلوتامین BIOTECH گرم 500 165000
گلوتامین SCITEC گرم 300 88000
       
امینو  3P MATRIX  BIOTECH عدد 240SOFTGEL 125000
امینو  مگا 3200 BIOTECH عدد 300 135000
امینو مکس 8000 GASPARI عدد 325 105000
امینو 6000 HARD CORE عدد 200SOFTGEL 120000
امینو 1900 UNIVERSAL عدد 300 110000
امینو BEEF MUSCLE MEDS عدد 320 120000
امینو BEEF UNIVERSAL عدد 400 100000
امینو  PROLAB عدد 200SOFTGEL 120000
امینو 12000 MMF عدد 325 100000
امینو 5600 SCITEC عدد500 145000
امینو 5600ULTRA SCITEC عدد1000 210000
امینو BULL MN عدد 325 150000
امینو 2222 ON عدد320 118000
امینو 2002 ULTIMATE   165000
امینو  BEEF FA عدد 600 155000
       
BCAA 6000 GASPARI عدد180 80000
BCAA  ON عدد 200 90000
BCAA SCITEC عدد 375 155000
BCAA BIOTECH عدد 90 98000
BCAA CHAMPION عدد 200 130000
BCAA OLIMP عدد 120 125000
       
ارژنین PURITAN عدد 50 -1000mg 55000
ارژنین HARD CORE عدد 180-750mg 120000
ارژنینpower ULTIMATE عدد 100-800mg 90000
ارژنین VITAMIN WORLD عدد100-1000mg 85000
مگا ارژنین SCITEC عدد90-1300mg 110000
       
HMB DYMATIZ عدد90-1000mg 91000
HMB SCITEC عدد 90- 500mg 105000
       
PUMP N XPLOD BSN گرم 1100 160000
PUMP ASSULT MP گرم 740 135000
SUPER PUMP GASPARI گرم 640 110000
PUMP HF   135000
PUMP JACK3D گرم 250 75000
PUMP CORE FA گرم 500 175000
PUMP C4 CELLUCORE گرم 170 145000
       
کافیین SCITEC عدد100-100mg 70000
       
بتا الانین API عدد100-1500mg 91000
       
کارنیتین PURITAN   50000
کارنیتین SCITEC/USA عدد60-63/3mg 75000
کارنیتین BIOTECH   99000
       
LIPO 6 BLACK NUTREX عدد180 128000
THERMO CUTS ON عدد200 120000
SUPER RIP FITNESS PRO عدد100 95000
SHRED MATRIX MP عدد 120 148000
CUTTING FORCE SATURN عدد 150 125000
NEW SLIM مخصوص بانوان عدد 60 45000
SLIM FAST مخصوص بانوان عدد 60 49000
MAGIC SLIM مخصوص بانوان عدد 60 57000
       
ZMA HARD LINE   120000
ZMA FA عدد 90 110000
ZMB6 SCITEC عدد 60 93000
ZMA  HARD CORE   105000
       
تریبولوس PERIMA FORCE   80000
تریبولوس HARD CORE   95000
تریبولوس SCITEC   110000
تریبولوس VITAMIN WORLD عدد90-500mg 85000
تریبولوس SAN   115000
LAVIS LUCKY LAND   90000
تریبولوس BIOTECH   110000
       
IGF-2 LUCKY LAND   110000
IGF-2 PERIMA FORCE عدد 120 110000
       
CLA SCITEC عدد 100 90000
CLA MP عدد90SOFTGEL 95000
       
ZINK SCITEC عدد 100 75000
       
FRAMATON(فارماتون ) SWISS عدد 100 125000
نوروبیون (ویتامینB تزریقی) GERMANY 3ml/عدد5 25000
VITAMIN E     30000
       
OIL FISH(OMEGA 3-6-9)     45000
       

برچسب‌ها: 09369973159بابایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ساعت 10:2  توسط آیدین بابایی | 

ال کارنیتین یک ماده غذایی شبیه ویتامین می باشد که به طور طبیعی درعضلات و کبد از سنتز آسید امینه های لیسین و متیونین ساخته می شود. سلولهلی زنده بدن نیازمند ال کارنتین  برای انتقال اسید های چرب از سیتوزول به درون میتوکاندری هنگام شکسته شدن چربی ها و تولید انرژی متابولیک هستند.  مطالعه چاپ شده در مجله فیزیولوژی نشان می دهد که مصرف مکمل ال کارنیتین با کربوهیدرات در طول زمان می تواند شرایط افزایش عملکرد ورزشی را  فراهم می کند.

محققان از 14 مرد سالم داوطلب 25  ساله خواستند  که به مدت 30 دقیقه با  50 ٪ توان خودرکاب بزنند.  چند هفته بعد ، آنها این کار را با 80 درصد توان خود تکرار کردند. دوچرخه سوارانی که 2 گرم ال کارنیتین و 80 گرم کربوهیدرات دو بار در روز به مدت 24 هفته مصرف کرده بودند 55 درصد کمتر از گلیکوژن عضلات در طی تلاش  با 50٪ توان خود استفاده کرده بودند. دوچرخه سوارانی که با 80 درصد توان خود رکاب زدند، فعال شدن عضلاتشان در گروهی که ال کارنیتین مصرف کرده بودند 38درصد بالاتر بود.  نتایج هر دو گروه با نتایج افرادی که فقط  کربوهیدرات بدون ال کارنیتین مصرف نموده بودند مقایسه شد.


افق روشن تر:  داشتن گلیکوژن عضلانی بیشتر در دسترس را برای تامین سوخت در ورزش های شدید می تواند یک دارایی با ارزش برای هر نوع ورزشکاری تلقی شود. جامع ترین و موثرترین مکمل عضله ساز بعد از تمرین آپتیموم نوتریشن، پلاتینیوم هایدرو بیلدر با  داشتن پروتئین های قابل جذب چند مرحله ای سریه العمل و آهسته رهش و ترکیب انحصاری اسیدهای آمینه چند مرحله ای CreaPep برای بهبود انتقال مواد مغذی و و کراتین انحصاری میکرونیز شده  Micronized Creapure  و بتائین طبیعی BetaPower  همرا ه با شبکه میکرونیز شده از اسیدهای آمینه حاوی ال کارنتین بی شک مکمل با ارزشی برای تمام ورزشکاران می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:30  توسط آیدین بابایی | 

از آنجا که به طور معمول شما بین زمان رفتن به رختخواب و بلند شدن  یعنی 7 تا 10 ساعت بعد چیزی نمی خورید ، ذخایر گلیکوژن عضلات شما قبل از صبحانه به خوبی تخلیه شده است.  روایات و آموزه های بدنسازی حاکی از آن است که پتانسیل سوزاندن چربی هنگام دویدن صبحگاهی با شکم خالی  افزایش می یابد.بدون هیچ گلیکوژن برای اعمال قدرت، بدن شما مجبور به استفاده از چربی خواهد شد. یک مطالعه منتشر شده در مجله بین المللی تغذیه ورزشی و متابولیسم ورزش نشان می دهد که اگر چیزی قبل از تمرین میل کنید ممکن است میزان بیشتری چربی بسوزاند.

محققان از 8 دانشجوی مرد خواستد که با65 درصد از حداکثر ضربان قلب خود  به مدت 36 دقیقه بر روی تردمیل بدوند. در مرحله اول با شکم خالی این کار را انجام دادند.پس از چند روز، همان آزمایش را پس از خوردن یک صبحانه سبک تکرار کردند. دانشمندان محاسبه کردند که هنگامی که افراد قبل از ورزش به خوردن صبحانه ای سبک پرداختند افزایش میزان سوخت و ساز در طول تمرین و 12 ساعت پس از آن را تجربه خواهند نمود.

افق روشن تر:  یک ضرب المثل قدیمی بدنسازان می گوید که شما هرگز نباید با شکم خالی تمرین کنید. دلیل اش این است که شما نیاز به کربوهیدرات برای جابجای وزنه های سنگین و پروتئین برای شروع سریع مکانیسم عضله سازی دارید. این مطالعه نشان می دهد که خوردن یک وعده غذایی کوچک در یک ساعت قبل از تمرین برای از دست دادن چربی بیشتر مفید است.یافته های این تحقیق هچنین نشان داد که بلند کردن وزنه های سنگین  پس از نوشیدن یک مکمل پروتئینی باعث افزایش بیشتر میزان سوخت وساز بدن می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:28  توسط آیدین بابایی | 

ورزش می تواند بر هورمون اشتها تاثیر گذار باشد،این کار اغلب با کاهش تمایل به خوردن برای مدتی اتفاق می افتد. مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی و علوم در ورزش نقشی که هیدراتاسیون در این پدیده بازی می کند را مورد بررسی قرارداده است.

در این تحقیق داشمندان از ده نفر مرد فعال خواستند در حالیکه به اندازه کافی هیدراته و پس از آن زمانی که کمی کم آب شده بودند به اجرای حرکات ورزشی بپردازند. هر دو آزمون شامل دویدن بر روی تردمیل به مدت 45  دقیقه با 70 درصد از حداکثر ظرفیت به صورت ناشتا بود. دانشمندان نتایج این دو آزمون را با زمانی که هیچ ورزشی انجام نشده بود مورد مقایسه قرار دادند، این داوطلبان به میزان قابل توجهی کالری کمتری در صبحانه زمانی که ابتدا ورزش کردند مصرف نمودند.


افق روشن تر: پایین ترین سطح هورمون گرسنگی (گرلین) پس از ورزش هنگامی که بدن دچار کم آبی شده بود مشاهده شد. نتایج نشان داد که  همچنین پس از ورزش هیدراته هورمون گرسنگی سرکوب شد، اما به همان اندازه که بدن دچار کم آبی شده بود.با این وجود، این افراد به همان مقدار پس از ورزش بدون در نظر گرفتن وضعیت هیدراتاسیون خوردند. این واقعیت که فقط 2 درصد کاهش آب بدن می تواند عملکرد تان را کاهش دهد دلیل کافی برای جرعه جرعه نوشیدن مایعات قبل ، در طی و بعد از تمرین می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:26  توسط آیدین بابایی | 

نوشیدن پروتئین وی بعد از کار با وزنه اقدامی مناسب برای بازسازی عضلات و بهینه کردن تلاشهایتان می باشد. شما شاید جز کسانی هستید که آگاهانه برای کمک به ریکاوری بدن شب ها قبل از خواب پروتئین کیسین ( کازئین) نیزمیل می کنید. نتایج تحقیقی که در مجله بین المللی لبنیات منتشر شده حاکی از این مطلب است که مصرف هر دو این پروتئین های لبنی علاوه بر ایجاد قدرت و حجم فیزیکی کمک بسزایی در ایجاد قدرت ذهنی می کند.

بررسی داده های 972 نفر که روزانه حداقل یک وعده محصولات لبنی مصرف کرده بودند و به 41 سئوال پاسخ داده بودند نشان داد که این افراد عملکرد بهتری در پاسخگوئی به سئوالات انتزاعی، حافظه بصری حجمی و حافظه سازمانی از خود نشان دادند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که مصرف مکرر لبنیات با عملکرد بهتر کلی ذهن مرتبط است.

افق روشن تر: غذاهای لبنی که منبع غنی از پروتئین و آمینو اسیدها که اجزاء سازنده پروتئینها می باشد نقش موثری در ساختن بافت عضلات استخوانها و بافتهای دیگر بدن بازی می کنند. برای مثال بررسی عمیق آمینو اسید لیوسین که جزئ آمینو اسید های زنجیره ای (BCAA)میباشد نشان داد که اثر دوگانه ای در کمک به جلوگیری از تحلیل عضلات و همزمان کمک به چربی سوزی و ایجاد انرژی ایفا می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:25  توسط آیدین بابایی | 

بیشتر کسانی که رژیم غذایی میگیرند فقط به دنبال شمارش وزن از دست داده می باشند غافل از اینکه علاوه بر چربی تقریبا به همان اندازه از حجم عضلات خود از دست  می دهند. خوشبختانه راههایی برای جبران عضلات از دست رفته وجود دارد. تحقیق منتشر شده در ژرنال تغذیه به بررسی نتایج 90 خانم چاق می پردازد که بطور روزانه ورزش میکردند و یکی از رژیم های غذایی پیشنهادی را استفاده می کردند.

گروه اول رژیم غذایی پر پروتئین و پر از لبنیات مصرف کردند. دو گروه دیگر پروتئین کافی ولی به ترتیب لبنیات متوسط و کم در جیره غذایی روزانه خود داشتند. تمامی افراد به مدت چهار ماه پنج روز در هفته تمرینات ایروبیک و دو روز در هفته کار با وزنه را در برنامه ورزشی خود داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که گروهی که لبنیات کم دریافت می کردند یک و نیم پوند عضله نیز از دست داده بودند در حالیکه گروه اول با جیره غذایی پر پروتئین و پر لبنیات یک ونیم پوند عضله بدست آورده بودند. گروهی که لبنیات متوسط مصرف کرده بودند تقریبا هیچ عضله ای از دست نداده بودند.

افق روشن تر: نتایج این تحقیق نشان داد که پروتئین موجود در لبنیات علاوه بر اینکه خاصیت عضله سازی دارد می تواند در تسریع کاهش چربی دور شکم نیز موثر باشد. خوشبختانه تمام این افراد موفق به کاستن وزن خود شده بودند اما فقط در گروه اول با جیره غذایی پر پروتئین و پر لبنیات 100% وزن کاسته شده فقط چربی بود. نقش عضلات در عملکرد سوخت وساز بدن انکار ناپذیر است. به همین دلیل عضلات نقش بازدارنده در چاق شدن مجدد بعد از لاغری دارند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:24  توسط آیدین بابایی | 

اگر به دنبال ابزاری برای کنترل وزن می باشید متخصصین توصیه می کنند که مصرف فیبر در رژیم غذایی می تواند کمک بسزایی در رسیدن به وزن ایده ال شما بکند. پژوهش اخیر منتشر شده در مجله بین المللی علوم صنایع غذایی و تغذیه ، اثر مصرف روزانه 34 گرم فیبر محلول را بر روی 120 مرد مبتلا به اضافه وزن را مورد بررسی وتحلیل قرار داد. پس از 12 هفته، به طور متوسط ​​3.3 پوند از وزن این افراد کاسته شده بود در ضمن این افراد 0.3 ٪ از چربی بدن خود را نیز از دست داده بودند.

افق روشن تر: مصرف فیبر باعث احساس سیری میشود. به طور کلی توصیه می شود که بزرگسالان بایستی روزانه بین 25 و 35 گرم فیبر در جیره غذایی خود بگنجانند. اما اکثر آمریکایی ها تنها حدود نیمی از آن را مصرف میکنند. افرادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بودند ممکن است از اثر سیرکنندگی فیبر بهره مند شده اند. البته این افراد بواسطه مراقبت از آن چیزی که میخورند و ورزش روزمره سود بیشتری برده اند. هرچند که نتایجی که این افراد گرفتند بسیار قابل ملاحظه نبود ولی خوشبختانه انگیزه خوبی برای رسیدن به سطوح بالاتری از موفقیت و تلاش در آنها ایجاد کرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:23  توسط آیدین بابایی | 

آیا می دانید که کلسیم تقریبا همانند هر ماده مغذی دیگر عملکرد های بیشماری در بدن به عهده دارد. بیشتر مردم به رابطه کلسیم و سلامتی استخوانها واقفند. یک مطالعه منتشر شده در مجله پژوهشی ردیابی بیولوژیکی عناصر به رابطه سطح  تستسترون در خون و کلسیم در مردان ورزشکار می پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق مصرف روزانه  35 میلیگرم کلسیم به ازای هرکیلوگرم وزن این افراد باعث افزایش قابل ملاحظه ای در سطح تستسترون خون و در نتیجه باعث تقویت قدرت و توان عضلات می شود. تستوسترون یک هورمون استروئیدی با خواص آنابولیک و آندروژنیک (ایجاد کننده حالت های مردانگی) است.  این هورمون، مسئول اصلی برای افزایش بافت های عضلانی، افزایش میل جنسی، انرژی، تشکیل استخوان، و عملکرد سیستم ایمنی است. تستوسترون به طور طبیعی در بدن مردان از طریق بیضه و در بدن زنان را از طریق تخمدان ترشح می شود.غدد آدرنال نیز مقدار کمی از این هورمون در بدن تولید میکند. با افزایش سن بعد از 40 سالگی سطح تستوسترون در بدن هر سال 1% کاهش میابد. تستسترون در خون به نوعی گلیکو پروتئین به نام  SHBGپیوند می خورد و از رسیدن به سلولهای عضله ساز بدن وا میماند. تنها فرم آزاد تستسترون در بدن قادر به عضله سازی می باشد. برای اینکه ورزشکاران سطح تستسترون را بطور طبیعی بدون اینکه دوپینگ کرده باشند افزایش دهند باید پیوند بین تستسترون و SHBG را بشکنند تا اینکه تستسرون را به فرم آزاد در خون به گردش بیابد. مکمل های که حاوی Nettle  و Pygeum Africanum می باشند از تشکیل پوند مولکولی بین تستسترون و SHBG جلوگیری میکنند. و این منجر به افزایش طبیعی تستسترون آزاد و افزایش شانس عضله سازی می شود.

نکته بسیار مهم:

هیچ ورزشکاری بدون استفاده از مکملهای مورد تائید در تلاش برای ساخت بدنی عضلانی کاملا موفق نبوده است. یک رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی همراه با مکمل های بدن سازی ورزشکاران را در رسیدن به اندامی ورزیده و بدنی عضلانی بدون چربی کمک میکند. علاوه بر مکملهای که در بالا ذکر شد، ورزشکاران باید ویتامین C ، پروتئین ،روی و منیزیم را نیز به حد کافی به بدن خود برسانند. پودر پروتئین وی گلداستاندارد و آپتی من تمام آن چیزی را که برای افزایش سطح تسنسترون بطور طبیعی نیاز دارید تامین می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ساعت 15:21  توسط آیدین بابایی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام
با تشکر فراوان از بازدید شما

نوشته های پیشین
۹۲/۱۰/۰۱ - ۹۲/۱۰/۳۰
۹۲/۰۷/۰۱ - ۹۲/۰۷/۳۰
۹۲/۰۳/۰۱ - ۹۲/۰۳/۳۱
۹۲/۰۱/۰۱ - ۹۲/۰۱/۳۱
۹۱/۰۹/۰۱ - ۹۱/۰۹/۳۰
۹۱/۰۸/۰۱ - ۹۱/۰۸/۳۰
۹۱/۰۷/۰۱ - ۹۱/۰۷/۳۰
۹۱/۰۶/۰۱ - ۹۱/۰۶/۳۱
۹۰/۱۰/۰۱ - ۹۰/۱۰/۳۰
۸۸/۰۴/۰۱ - ۸۸/۰۴/۳۱
آرشیو موضوعی
تغذیه
استراحت و ریکاوری
تمرین
بیوگرافی
علمی
مکملهای غذایی
استرویید
اناتومی
مطالب کاربردی برای بانوان
فروشگاه مکمل
پپتید
برچسب‌ها
09369973159بابایی (2)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

محاسبه ي شاخص توده ي بدني
وزن به کيلوگرم
قد به سانتي متر
شاخص توده ي بدني

بازه ي وزني مناسب شما